អ្នកសំអាតក្រៅម៉ោង (5ព្រឹក-7ព្រឹក)-75$
@ TS Concept (Cambodia) Co. Ltd.
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Other
Level: Other
Term: Part-time
Salary: Negotiable
Company: TS Concept (Cambodia) Co. Ltd.
Industry: Catering / Restaurant
Responsibilities:
- បោសសំអាតបរិវេណក្នុងហាងមុនបើកអាជីវកម្ម
Requirements:
- សុភាពរាបសារ ស្មោះត្រង់ ការងាររហ័ស - សុខភាពល្អ - មិនគិតកំរិតវប្បធ៏ម - មានអាយុចាប់ពី​ 18ឆ្នាំឡើង អត្ថប្រយោជន៍ - ប្រាក់ខែគោល - ប្រាក់​OT - លុយធីបប្រចាំខែ - ប្រាក់អតីតភាពការងារ ទំនាក់ទំនង ទូរសព្ទលេខ 095​ 666 570 job@theshop-cambodia.com អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ 1B ផ្លូវ 102 , វត្តភ្នំ, ភ្នំពេញ
Closing Date: 08-Nov-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Ms. Reaksa SANN
Email: job@theshop-cambodia.com
Phone: 095666570
Website: www.theshop-cambodia.com
Address: #38, St. 337, Toul Kork
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
'The Shop' is one of Phnom Penh’s favourite eateries, bakeries and gourmet chocolate destinations. The 4 café & bistro locations in Phnom Penh stand out for their relaxing garden settings, heritage decor, healthy fare and attentive service. Are you a team player? Do you get excited about good food? Then come and build your career with us!
Similar Jobs
Free
Save the Children (NGO & Social Services)
Free
Save the Children (NGO & Social Services)
Free
Green O Farm (Agriculture, Forest & Fishing)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)