ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់
@ G Gear Co., Ltd
Job Summary:
Location: Kampot;
Function: Sales / Business Development
Level: Graduate / Entry level
Term: Full-time
Salary: 200-400
Company: G Gear Co., Ltd
Industry: Electronics / Electrical / Mechanical
Responsibilities:
• ជានិស្សិតកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យ និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី ១២ ឬខ្ពស់ជាងនេះ • បេក្ខជន-បេក្ខនារី ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើងទៅ • មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង និងមានភាពវៀងវៃក្នុងការដោះស្រាយបព្ហា • មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ • មានអត្តចរិកស្លូតបូត • មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ • ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និង សហការធ្វើការជាក្រុមបានល្អ
Requirements:
- បេក្ខជន-បេក្ខនារី មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកប្រវត្តិរូបសង្ខេប CV និងលិខិតអម Cover Letter ដែលមានភ្ជាប់រូបថត (៤x៦) មកដាក់នៅ អាស័យដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន ជី ហ្គៀ ខូ អិលធីឌី ដូចខាងក្រោម: ផ្លូវជាតិលេខ៣, ភូមិកំពង់បាយខាងជើង, សង្កាត់កំពង់បាយ, ក្រុងកំពត, ខេត្តកំពត ។
Closing Date: 31-May-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Mr. Say Sin Leng
Email: say.sinleng@ggear.com.kh
Phone: 069529160
Website: http://www.ggear.com.kh
Address: #135, Monivong Blvd, Monorom, 7 Makara, Phnom Penh 12251
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
G Gear is the exclusive partner of Hyundai elevator, and the main supplier and retailer of all LG Electronics product in Cambodia established in 2011." We offer all range of LG products including Mobile Communication, Home Appliances, Home Entertainment, Room Air-Conditioner and Commercial Air-Conditioner for our ideal customers. Such premium products and services bring our customers toward a new level of daily life routine with the latest technology in hands. G Gear IS COMMITTED TO BEING A LEADING ELECTRONIC SUPPLIER IN CAMBODIA THAT ACES THE SATISFACTION LEVEL AND LIVES OF OUR CUSTOMERS BY OUR PREMIUM PRODUCTS AND SERVICES.
Similar Jobs
Free
JCM Nippon Private LTD (Trading)
Free
WorldBridge Group (Real Estate / Property)
Free
WorldBridge Group (Automotive Vehicle)
Free
WorldBridge Group (General Business Services)
Free
First Unite International Travel (Tourism)
Free
VTS(Cambodia) Co., Ltd (Logistics / Freight / Shipping)
Free
HCH Clear, Medical/Pharmacy (Medical / Pharmaceutical)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD. (Telecommunications)
Free
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD. (Other)
Free
HGB Motors Co., Ltd (Automotive Vehicle)
Free
HGB Motors Co., Ltd (Automotive Vehicle)
Free
RS Office Furniture (Trading)
Free
RS Office Furniture (Trading)