អ្នករក្សាទុកឱសថនឹងបញ្ជូនឱសថ/ភេទប្រុស/(Medical Stock Keeper), ជាបន្ទាន់
@ HCH Clear, Medical/Pharmacy
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Medical / Health / Nursing
Level: Graduate / Entry level
Term: Full-time
Salary: < 200
Company: HCH Clear, Medical/Pharmacy
Industry: Other
Responsibilities:
- រៀបចំទុកដាក់ឱសថនឹងចេញទៅទទួលឱសថពីក្រុមហ៊ុននានា - រៀបចំចាត់ចែងឱសថត្រៀមដឹកចេញទៅអោយអតិថិជនតាមគោលដៅកំណត់ - រាប់ឱសថ ថែទាំឱសថ រាប់ទំនិញចេញចូលនឹងធ្វើរបាយការចំនួនជូនថ្នាក់លើ - មើលឱសថនឹងរៀបតាមលំដាប់ឱសថតាមប្រភេទផ្សេងៗជាប្រចាំ - កត់ត្រាឱសថចេញចូលសម្រាប់បុគ្គលិកទូទៅ - នឹងការងារដទៃទៀតដែលកំណត់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំ
Requirements:
- យ៉ាងហោចចប់ថ្នាក់ទី៩ឬទី១២ហើយនឹងជំនាញការងារពាក់ព័ន្ធ - អាចសសេរភាសាខ្មែរបានគួរសម(យល់ដឹងអង់គ្លេសខ្លះៗ)ជាការល្អ - មានអ្នកធានា មានចិត្តស្មោះត្រង់ មានភាពអំណត់ មានការព្យាយាម - មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ យកចិត្តទុកដាក់ការងាររបស់ខ្លួនទាំងក្រោយនឹងកំពុងធ្វើ - ចេះបើកបរម៉ូតូឬម៉ូតសណ្តោង(កង់បី)យ៉ាងហោច - ស្គាល់ទឹសដៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខ្លះៗ - ផ្តល់ជូនអាហារមួយពេល(តែគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅជូនឡើយ) - ប្រាក់ខែយ៉ាងហោចឬតិចណាស់ $130ឡើងទៅ
Closing Date: 27-May-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: HCH Clear, LTD
Email: job.hre@gmail.com
Phone: HCH/HR
Address: #05, St1019, Phnom PenhThmey, SenSok, PhnomPenh.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
Our HCH Clear, Medical/Pharmacy, establish 2017, we working with poor sanitation, hygiene, beauty clinic, and smaller cleaning production and Agricultural consultancy, Please export your RESUME VIA: job.hre@gmail.com and try the best your careers challenge.
Similar Jobs
Free
Free
HCH Clear, Medical/Pharmacy (Medical / Pharmaceutical)
Free
HCH Clear, Medical/Pharmacy (Medical / Pharmaceutical)
Free
HCH Clear, Medical/Pharmacy (Medical / Pharmaceutical)