អ្នករត់តុ ភេទស្រី (200$-300$)
@ 474Seafood&Grill
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Hotel / Restaurant / Hospitality
Level: Graduate / Entry level
Term: Full-time
Salary: Negotiable
Company: 474Seafood&Grill
Industry: Catering / Restaurant
Responsibilities:
• រៀបចំខ្លួនប្រាណអោយបានស្អាត ក្រចកដៃត្រូវកាត់អោយខ្ • ផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន ស្វាគមន៏អតិថិជន នាំភ្ញៀវទៅកាន់តុ ដាក់មីនុយអោយភ្ញៀវ • ទទូលកុម្មង់ភ្ញៀវ • បញ្ចូនការកុម្មង់ទៅកាន់ផ្ទះបាយ និងbartender • ការលាងសម្អាតតុនិងតំបន់បរិភោគអាហារនិងការរៀបចំ • តាមដានបំរើភ្ញៀវដោយយកចិត្តទុកដាក់ • លើកម្ហូបអាហារនិង ជញ្ជូនអាហារ • សួរសំណួររបស់អតិថិជនទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូន • ផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន ស្វាគមន៏អតិថិជន • សម្អាត តុ បរិភោគអាហារនិងការរៀបចំ
Requirements:
ភេទស្រី ១៨ ដល់ ៣៥ ស្អាត រស់រាយរាក់ទាក់ ចេះអង់គ្លេសកាន់តែល្អ យ៉ាងតិចរៀនចប់ថ្នាក់ទី៧ គោរពពេលវេលា
Closing Date: 14-Mar-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Song Sivheng
Email: 474seafood@gmail.com
Phone: 086 797 781/ 087 483 981
Address: Street 474 កែងផ្លូវ 101 សង្កាត់ បឹងត្របែក ខណ្ឌ័ចំការមក ភ្នំពេញ
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
CateringGood for groups or partiesOutdoor seatingTakes bookingsTable serviceWalk-ins welcome Serves breakfast, lunch, dinner, drinks and coffee Catering Good for groups or parties Outdoor
Similar Jobs
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Catering / Restaurant)
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Food & Beverages)
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Catering / Restaurant)
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Food & Beverages)
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Food & Beverages)
Free
TS Concept (Cambodia) Co. Ltd. (Food & Beverages)