អ្នកគិតលុយ (200$-250$)
@ 474Seafood&Grill
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Accounting / Finance
Level: General (Officer / Associate etc.)
Term: Full-time
Salary: Negotiable
Company: 474Seafood&Grill
Industry: Catering / Restaurant
Responsibilities:
• គោរពពេលវេលាធ្វើការអោយបានទៀងទាត់ • ទទួលបានការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់និងប័ណ្ណឥណទាន • ចេញវិក័យប័ត្រ ប្រាក់អាប់ ដល់អតិថិជន។ • ត្រួតពិនិត្យមើលលុយអោយបានច្បាស់លាស់ពេលទទួលពីភ្ញៀវ ក៏ដូចជាពេលអាប់អោយភ្ញៀវ • រៀបចំ និងរាប់លុយ បញ្ចូល ក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលុយអោយបានត្រឹមត្រូវ • ក្នុងករណី ធ្វើអោយបាត់លុយ រឺក៏ច្រឡំដូច្នេះ ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនផ្ទាល់ • ស្វាគមន៍អតិថិជនដែលចូលក្នុងហាង • ថែរក្សាកន្លែងគិតលុយអោយស្អាតនិងសណ្តាប់ធ្នាប់។ • គណនាប្រាក់ សរុប និងអោយត្រូវជាមួយការលក់សរុប។ • ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជន។ • រក្សាតារាងតុល្យការនៃចំនួនទឹកប្រាក់និងចំនួននៃការធ្វើប្រតិបត្តិការ។ • ឆ្លើយសំណួររបស់អតិថិជននិងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីនីតិវិធីនៃការគិតលុយបើភ្លៀវមានចំងល់។ • ធ្វើការងារផ្សេងៗដែលកើតឡើងជាក់ស្តែង • អនុវត្តការងារផ្សេងៗដែលសមរម្យដែលប្រធានផ្នែក និងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្តល់ជូន
Requirements:
ភេទស្រី ឬ ប្រុស ១៨ ដល់ ៣៥ ស្អាត រស់រាយរាក់ទាក់ ចេះអង់គ្លេសកាន់តែល្អ យ៉ាងតិចរៀនចប់ថ្នាក់ទី៧ គោរពពេលវេលា មានបទពិសោធន៏
Closing Date: 09-Mar-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Song Sivheng
Email: 474seafood@gmail.com
Phone: 086 797 781/ 087 483 981
Address: Street 474 កែងផ្លូវ 101 សង្កាត់ បឹងត្របែក ខណ្ឌ័ចំការមក ភ្នំពេញ
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
CateringGood for groups or partiesOutdoor seatingTakes bookingsTable serviceWalk-ins welcome Serves breakfast, lunch, dinner, drinks and coffee Catering Good for groups or parties Outdoor
Similar Jobs
Free
Job Cambodia (General Business Services)
Free
Job Cambodia (General Business Services)
Free
CMED Group Co., Ltd (Architecture / Building / Construction)
Free
CMED Group Co., Ltd (Architecture / Building / Construction)
Free
NEIL INNOVATION CO., LTD (Other)
Free
ACE (Cambodia) Ltd (Logistics / Freight / Shipping)
Free
Freshy Juice (Food & Beverages)
Free
VTS(Cambodia) Co., Ltd (Logistics / Freight / Shipping)
Free
JCM Nippon Private LTD (Trading)
Free
JCM Nippon Private LTD (Architecture / Building / Construction)
Free
JCM Nippon Private LTD (Architecture / Building / Construction)
Free
474Seafood&Grill (Accounting / Audit / Tax Services)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
G Gear Co., Ltd (Accounting / Audit / Tax Services)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
WorldBridge Group (Trading)
Free
Xinwei (Cambodia) Telecom Co., Ltd. (Accounting / Audit / Tax Services)
Free
Borey Vimean Phnom Penh (Architecture / Building / Construction)
Free
International School (Education / Training)
Free
Lendmo Cambodia (Accounting / Audit / Tax Services)
Free
PDN (Cambodia) Global (Wholesale / Retail)
Free
PDN (Cambodia) Global (Wholesale / Retail)
Free
Ezecom (Telecommunications)
Free
Ezecom (Telecommunications)
Free
CSVB Import Export & Transport Co., Ltd (Logistics / Freight / Shipping)
Free
Maison Thai Trading (Accounting / Audit / Tax Services)
Free
Maison Thai Trading (Wholesale / Retail)
Free
Maison Thai Trading (Accounting / Audit / Tax Services)
Free
CamUp (Manufacturing)
Free
CamUp (Accounting / Audit / Tax Services)
Free
CamUp (Human Resources / Consultancy)
Free
CamUp (Other)
Free
Free
CamUp (Accounting / Audit / Tax Services)
Free
Beyond Fortune Real Estate (Real Estate / Property)
Free
Urban Hub Cambodia (Real Estate / Property)
Free
Home Master Group Piling (Engineering)
Free
Home Master Group Piling (Architecture / Building / Construction)
Free
Home Master Group Piling (Architecture / Building / Construction)
Free
SOMA GROUP CO.,LTD (Trading)
Free
SOMA GROUP CO.,LTD (General Business Services)
Free
Camma Microfinance Limited (Banking / Finance)
Free
Camma Microfinance Limited (Banking / Finance)
Free
Yes Seatel (Telecommunications)
Free
Yes Seatel (Telecommunications)
Free
Leju Development (Cambodia) co.,Ltd (Real Estate / Property)
Free
Super Duper (Wholesale / Retail)