អ្នកគិតលុយ (200$-250$)
@ 474Seafood&Grill
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Accounting / Finance
Level: General (Officer / Associate etc.)
Term: Full-time
Salary: Negotiable
Company: 474Seafood&Grill
Industry: Catering / Restaurant
Responsibilities:
• គោរពពេលវេលាធ្វើការអោយបានទៀងទាត់ • ទទួលបានការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់និងប័ណ្ណឥណទាន • ចេញវិក័យប័ត្រ ប្រាក់អាប់ ដល់អតិថិជន។ • ត្រួតពិនិត្យមើលលុយអោយបានច្បាស់លាស់ពេលទទួលពីភ្ញៀវ ក៏ដូចជាពេលអាប់អោយភ្ញៀវ • រៀបចំ និងរាប់លុយ បញ្ចូល ក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលុយអោយបានត្រឹមត្រូវ • ក្នុងករណី ធ្វើអោយបាត់លុយ រឺក៏ច្រឡំដូច្នេះ ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនផ្ទាល់ • ស្វាគមន៍អតិថិជនដែលចូលក្នុងហាង • ថែរក្សាកន្លែងគិតលុយអោយស្អាតនិងសណ្តាប់ធ្នាប់។ • គណនាប្រាក់ សរុប និងអោយត្រូវជាមួយការលក់សរុប។ • ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជន។ • រក្សាតារាងតុល្យការនៃចំនួនទឹកប្រាក់និងចំនួននៃការធ្វើប្រតិបត្តិការ។ • ឆ្លើយសំណួររបស់អតិថិជននិងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីនីតិវិធីនៃការគិតលុយបើភ្លៀវមានចំងល់។ • ធ្វើការងារផ្សេងៗដែលកើតឡើងជាក់ស្តែង • អនុវត្តការងារផ្សេងៗដែលសមរម្យដែលប្រធានផ្នែក និងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្តល់ជូន
Requirements:
ភេទស្រី ឬ ប្រុស ១៨ ដល់ ៣៥ ស្អាត រស់រាយរាក់ទាក់ ចេះអង់គ្លេសកាន់តែល្អ យ៉ាងតិចរៀនចប់ថ្នាក់ទី៧ គោរពពេលវេលា មានបទពិសោធន៏
Closing Date: 09-Mar-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Sivheng
Email: 474seafood@gmail.com
Phone: 069 755 695/087 797 781
Address: Street 474 កែងផ្លូវ 101 សង្កាត់ បឹងត្របែក ខណ្ឌ័ចំការមក ភ្នំពេញ
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
CateringGood for groups or partiesOutdoor seatingTakes bookingsTable serviceWalk-ins welcome Serves breakfast, lunch, dinner, drinks and coffee Catering Good for groups or parties Outdoor
Similar Jobs
Free
CMED Group Co., Ltd (Architecture / Building / Construction)
Free
CMED Group Co., Ltd (Architecture / Building / Construction)
Free
OSTRO Bistro & Lounge (Catering / Restaurant)
Free
OSTRO Bistro & Lounge (Catering / Restaurant)
Free
OSTRO Bistro & Lounge (Food & Beverages)
Free
OSTRO Bistro & Lounge (Catering / Restaurant)
Free
OSTRO Bistro & Lounge (Catering / Restaurant)
Free
Freshy Juice (Food & Beverages)
Free
Freshy Juice (Food & Beverages)
Free
Yes Seatel (Telecommunications)
Free
Yes Seatel (Telecommunications)
Free
Urban Hub Cambodia (Real Estate / Property)
Free
Urban Hub Cambodia (Real Estate / Property)
Free
Urban Hub Cambodia (Real Estate / Property)
Free
Eclipse Terrace Bar (Food & Beverages)
Free
Home Master Group Piling (Engineering)
Free
Sin Veng Yu (Manufacturing)
Free
The Moon (Cambodia) Project (Engineering)
Free
Today Communication (Telecommunications)
Free
Today Communication (Telecommunications)
Free
ACE Global (Cambodia) Co., Ltd (Logistics / Freight / Shipping)
Free
LOLC Microfinance Institutiion (Banking / Finance)
Free
International School (Education / Training)
Free
International School (Education / Training)
Free
Daun Penh Construction Co., Ltd (Architecture / Building / Construction)
Free