ជាងម៉ាសុីនត្រជាក់ (200$ - 300$)
@ 474Seafood&Grill
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Technician
Level: General (Officer / Associate etc.)
Term: Full-time
Salary: 200-400
Company: 474Seafood&Grill
Industry: Catering / Restaurant
Responsibilities:
• ជាងទឹក ជាងភ្លើងនៅក្នុងអគារ និង ហាង • តំឡើង ឬជួសជុលប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងឬម៉ាស៊ីនភ្លើងក្នុងអគារ និង ហាង • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងនិងប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពទឹកភ្លើងក្នុងអគារ និង ហាង ជាប្រចាំ • តំហែទំាប្រពន្ធបង្ហូរទឹក និង ជួសជុល • តំហែទំានិង ជួសជុល គ្រឿងបរិក្ខាក្នុងអាគារនិង ហាងបើអាចធ្វើបាន • តំហែទំានិង ជួសជុលភ្លើងបំភ្លឺលំអរតាមហាង • តំហែទំានិង ជួសជុលម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ក្នុងអាគារនិង ហាងបើចេះ និង ធ្វើបាន • ចេះទិញនិងស្គាល់គ្រឿងអទ្បិចត្រនិចប្រើប្រាស់ក្នុងអាគារនិង ហាង • គោរពពេលវេលា និង ទំនួសខុសត្រូវចំពោះការងារតំហែទំានិង ជួសជុល
Requirements:
មានបទពិសោធន៏ទាក់ទងនឹងការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ យ៉ាងតិចរៀនចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាថ្នាក់ទី៩ មានសញ្ញាប័ត្របច្ចេកទេសកាន់តែល្អ HOW TO APPLY: បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមកាន់ប្រវត្តិរូបមកសំភាសន៏ ឬ ដាក់តាមអ៊ីមែល Email: 474seafood@gmail.com ទំនាក់ទំនង: 069 755 695/087 797 781 អាស័យដ្ខាន: Street 474 កែងផ្លូវ 101 សង្កាត់ បឹងត្របែក ខណ្ឌ័ចំការមក ភ្នំពេញ
Closing Date: 22-Feb-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Sivheng
Email: 474seafood@gmail.com
Phone: 069 755 695/087 797 781
Website: 474 Seafood & Grill
Address: #28 street.136, Sangkat Phas Kandal 1, Duan Penh, Phnom Penh.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
CateringGood for groups or partiesOutdoor seatingTakes bookingsTable serviceWalk-ins welcome Serves breakfast, lunch, dinner, drinks and coffee Catering Good for groups or parties Outdoor
Similar Jobs
Free
WorldBridge Group (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
HGB Motors Co., Ltd (Automotive Vehicle)