ជាងម៉ាសុីនត្រជាក់ (200$ - 300$)
@ 474Seafood&Grill
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Technician
Level: General (Officer / Associate etc.)
Term: Full-time
Salary: 200-400
Company: 474Seafood&Grill
Industry: Catering / Restaurant
Responsibilities:
• ជាងទឹក ជាងភ្លើងនៅក្នុងអគារ និង ហាង • តំឡើង ឬជួសជុលប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងឬម៉ាស៊ីនភ្លើងក្នុងអគារ និង ហាង • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងនិងប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពទឹកភ្លើងក្នុងអគារ និង ហាង ជាប្រចាំ • តំហែទំាប្រពន្ធបង្ហូរទឹក និង ជួសជុល • តំហែទំានិង ជួសជុល គ្រឿងបរិក្ខាក្នុងអាគារនិង ហាងបើអាចធ្វើបាន • តំហែទំានិង ជួសជុលភ្លើងបំភ្លឺលំអរតាមហាង • តំហែទំានិង ជួសជុលម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ក្នុងអាគារនិង ហាងបើចេះ និង ធ្វើបាន • ចេះទិញនិងស្គាល់គ្រឿងអទ្បិចត្រនិចប្រើប្រាស់ក្នុងអាគារនិង ហាង • គោរពពេលវេលា និង ទំនួសខុសត្រូវចំពោះការងារតំហែទំានិង ជួសជុល
Requirements:
មានបទពិសោធន៏ទាក់ទងនឹងការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ យ៉ាងតិចរៀនចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាថ្នាក់ទី៩ មានសញ្ញាប័ត្របច្ចេកទេសកាន់តែល្អ HOW TO APPLY: បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមកាន់ប្រវត្តិរូបមកសំភាសន៏ ឬ ដាក់តាមអ៊ីមែល Email: 474seafood@gmail.com ទំនាក់ទំនង: 069 755 695/087 797 781 អាស័យដ្ខាន: Street 474 កែងផ្លូវ 101 សង្កាត់ បឹងត្របែក ខណ្ឌ័ចំការមក ភ្នំពេញ
Closing Date: 22-Feb-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Sivheng
Email: 474seafood@gmail.com
Phone: 069 755 695/087 797 781
Website: 474 Seafood & Grill
Address: #28 street.136, Sangkat Phas Kandal 1, Duan Penh, Phnom Penh.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
CateringGood for groups or partiesOutdoor seatingTakes bookingsTable serviceWalk-ins welcome Serves breakfast, lunch, dinner, drinks and coffee Catering Good for groups or parties Outdoor
Similar Jobs
Free
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
PDN (Cambodia) Global (Wholesale / Retail)
Free
SOMA GROUP CO.,LTD (General Business Services)