បុគ្គលិកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកលក់ខាងក្រៅ/បញ្ចូលទិន្នន័យ ២នាក់ (បន្ទាន់)
@ ISA Factory
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Sales / Business Development
Level: General (Officer / Associate etc.)
Term: Full-time
Salary: 200-400
Company: ISA Factory
Industry: Garment / Textile / Clothing
Responsibilities:
* មានបណ្តាញក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អជាទូទៅ *គ្មានការប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ខ្លួនជាចំបាច់ *គ្មានជាប់ការងារផ្សេងខាងក្រៅជាគោល *អាចធ្វើការដោយខ្លួនឯងនឹងជាក្រុមខាងក្រៅបាន *ព្យាយាមនឹងបេ្តជ្ញាចិត្តបំពេញការងារដោយឥតងាករេ *ស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្លួននឹងរៀបចំទុកដាក់អោយហើយសម្រាប់១ថ្ងៃៗ *អាចរៀបចំផែនការកិច្ចការខ្លួនសម្រាប់ក្នុងការិយាល័យនឹងសំពាធពេលចេញក្រៅ *ជាបុគ្គលិកមិនធ្លាប់រត់ចោលការងារកណ្តាលទី ត្រូវការបណ្តេញចេញ ឬធ្លាប់ជា មនុស្ស/បុគ្គលិកខ្ជីខ្ជាក្នុងនឹងក្រៅការិយាល័យកន្លងមកជាដើមចម
Requirements:
*យ៉ាងហោចបញ្ចប់ត្រឹមថ្នាក់ទី១២ក៏បាន *កំពុងរៀននៅមហាឬសាកលវិទ្យាល័យក៏បាន *បើទើបបញ្ចប់ពីមហាឬសាកលវិទ្យាល័យ(មិនប្រកាន់ជំនាញ)ក៏រឹងរឹតតែប្រសើរ *អាចពង្រឹងឬបញ្ជ្រាបខ្លួនតាមស្ថានការជាក់ស្តែង *អាចទប់ទល់នឹងសំពាធមិនថាក្នុងការិយាល័យ/អតិថិជនឬបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ ជាការប្រសើរក្រៃលែង *បុរសឬនារី(មានកាយសម្បទាមំាមួនជាចំបាច់ *ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូរទ័រផ្នែករដ្ឋបាលឬកាត់តរូបភាពផ្សេងៗជាការប្រសើរផងដែរ *មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងជាការប្រសើរ *មានលទ្ធភាពអាចបញ្ចូលទិន្នន័យ/វិក័យបត្រទូទៅបាន *បើអាចធ្វើការសម្រាប់វេនយប់ជាការប្រសើរ(ពេលជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់)..! ***ប្រាក់ខែយ៉ាងហោចសម្រាប់អ្នកចេះស្ទើរយ៉ាងហោច$160ឡើងទៅ
Closing Date: 03-Mar-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Admin Officer
Email: isa.hrrecruitment@gmail.com
Phone: 0964958617-8
Address: ADD: #04-05, St 1019, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan SenSok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
IN THE DIRECTION OF ISA: Worldwide Textile Factory Market (Distribution cover worldwide and oversea) Our Business Divisions. We focus on offering a wide range of Business solutions to increase revenues and provides multi-skills to Cambodian People's, Textile Sales and Marketing Product Skills, How to be Get budget more, We are Sales to worldwide Textile Market Agent.
Similar Jobs
Free
IG Trading Group Co., LTD (Trading)
Free
IG Trading Group Co., LTD (Trading)
Free
IG Trading Group Co., LTD (Trading)
Free
IG Trading Group Co., LTD (Trading)
Free
First Unite International Travel (Tourism)
Free
VTS(Cambodia) Co., Ltd (Logistics / Freight / Shipping)
Free
JCM Nippon Private LTD (Trading)
Free
WorldBridge Group (Architecture / Building / Construction)
Free
WorldBridge Group (Real Estate / Property)
Free
WorldBridge Group (Banking / Finance)
Free
WorldBridge Group (General Business Services)
Free
WorldBridge Group (Automotive Vehicle)
Free
HCH Clear, Medical/Pharmacy (Medical / Pharmaceutical)
Free
G Gear Co., Ltd (Electronics / Electrical / Mechanical)
Free
Level Up Consultants Managerment and HR (Other)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
Toyota (Cambodia) CO., LTD. (Automotive Vehicle)
Free
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD. (Other)
Free
Urban Hub Cambodia (Real Estate / Property)
Free
Urban Hub Cambodia (Real Estate / Property)
Free
Urban Hub Cambodia (Real Estate / Property)
Free
Maison Thai Trading (Cosmetics / Beauty & Fashion)
Free
Maison Thai Trading (Cosmetics / Beauty & Fashion)
Free
Khmer Beverages Co., Ltd (Food & Beverages)
Free
Khmer Beverages Co., Ltd (Food & Beverages)
Free
RS Office Furniture (Trading)
Free
Leju Development (Cambodia) co.,Ltd (Real Estate / Property)