អ្នកគិតលុយ (150$-200$)
@ 474Seafood&Grill
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Accounting / Finance
Level: General (Officer / Associate etc.)
Term: Full-time
Salary: Negotiable
Company: 474Seafood&Grill
Industry: Catering / Restaurant
Responsibilities:
• គោរពពេលវេលាធ្វើការអោយបានទៀងទាត់ • ទទួលបានការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់និងប័ណ្ណឥណទាន • ចេញវិក័យប័ត្រ ប្រាក់អាប់ ដល់អតិថិជន។ • ត្រួតពិនិត្យមើលលុយអោយបានច្បាស់លាស់ពេលទទួលពីភ្ញៀវ ក៏ដូចជាពេលអាប់អោយភ្ញៀវ • រៀបចំ និងរាប់លុយ បញ្ចូល ក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលុយអោយបានត្រឹមត្រូវ • ក្នុងករណី ធ្វើអោយបាត់លុយ រឺក៏ច្រឡំដូច្នេះ ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនផ្ទាល់ • ស្វាគមន៍អតិថិជនដែលចូលក្នុងហាង • ថែរក្សាកន្លែងគិតលុយអោយស្អាតនិងសណ្តាប់ធ្នាប់។ • គណនាប្រាក់ សរុប និងអោយត្រូវជាមួយការលក់សរុប។ • ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជន។ • រក្សាតារាងតុល្យការនៃចំនួនទឹកប្រាក់និងចំនួននៃការធ្វើប្រតិបត្តិការ។ • ឆ្លើយសំណួររបស់អតិថិជននិងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីនីតិវិធីនៃការគិតលុយបើភ្លៀវមានចំងល់។ • ធ្វើការងារផ្សេងៗដែលកើតឡើងជាក់ស្តែង • អនុវត្តការងារផ្សេងៗដែលសមរម្យដែលប្រធានផ្នែក និងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្តល់ជូន
Requirements:
ភេទស្រី ឬ ប្រុស ១៨ ដល់ ៣៥ ស្អាត រស់រាយរាក់ទាក់ ចេះអង់គ្លេសកាន់តែល្អ យ៉ាងតិចរៀនចប់ថ្នាក់ទី៧ គោរពពេលវេលា មានបទពិសោធន៏
Closing Date: 03-Feb-2019
How to Apply: Apply Now

Pointer Please send your application to the below contact:

Name: Sivheng
Email: 474seafood@gmail.com
Phone: 069 755 695/087 797 781
Address: Street 474 កែងផ្លូវ 101 សង្កាត់ បឹងត្របែក ខណ្ឌ័ចំការមក ភ្នំពេញ
Please tell people that you apply from Jobcambodia.com website.
About The Company:
CateringGood for groups or partiesOutdoor seatingTakes bookingsTable serviceWalk-ins welcome Serves breakfast, lunch, dinner, drinks and coffee Catering Good for groups or parties Outdoor
Similar Jobs
Free
EZECOM (Telecommunications)
Free
Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Banking / Finance)
Free
Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Banking / Finance)
Free
Yes Seatel (Telecommunications)
Free
Yes Seatel (Telecommunications)
Free
OSTRO Bistro & Lounge (Catering / Restaurant)
Free
WorldBridge Group (Logistics / Freight / Shipping)
Free
ACE Global (Cambodia) Co., Ltd (Logistics / Freight / Shipping)
Free
474Seafood&Grill (Catering / Restaurant)
Free
Free
You Trust Peanich Co.,Ltd (Banking / Finance)
Free
Xinwei (Cambodia) Telecom Co., Ltd. (Accounting / Audit / Tax Services)
Free
Camma Microfinance Limited (Banking / Finance)