បុគ្គលិកផ្នែកថែរក្សាស្បែក​ (4នាក់)

$400 - $1,000 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Medical/ Health/ Nursing
Job level
General (Officer/ Associate etc.)
Job term
Full-time
Salary range
$400 - $1,000 / month
Type of business
Cosmetics/ Beauty & Fashion
Job Responsibilities:
Job Requirements:
*** អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន៖ - ប្រាក់ខែសមរម្យ - ប្រាក់ថ្លៃបាយ - ប្រាក់ថែមម៉ោង - ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត - អាចរកចំណូលបានយ៉ាងតិច 400$ -->1,000$/ខែ បើចាប់អាម្មរណ៍អាចទំនាក់ទំនងដាក់ CV តាមអាស័យដ្នានខាងក្រោម: - Telegram: 060 662 668 (ChinDa) - Address: 286EoE1E2 - St Tep Phorn (182) - Teul Laak 3 – Toul Kork near Tep porn stop - Phnom Penh - Hotline: 010 968 268 - 092 968 268 - 066 868 268
Close Date: 29-Nov-2021
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
A - Z KOREA BEAUTY CENTER
Email
azkoreabeautycenter@gmail.com
Phone
010 968 268 - 092 968 268 - 066 868 268
Telegram
060 662 668
Website
Address
286EoE1E2 - St Tep Phorn (182) - Teul Laak 3 – Toul Kork - Phnom Penh
About Company: More info:
ជំនាញវះកាត់ថែរក្សាសម្រស់ - ជំនាញផ្លុំប៉ាក់ចិញ្ចើមនិងបបូរមាត់
Register as job seeker on Job Cambodia