បុគ្គលិកផ្នែកលក់​ (ខេត្ត និងភ្នំពេញ)

$250 - $400 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
General (Officer/ Associate etc.)
Job term
Full-time
Salary range
$250 - $400 / month
Type of business
Banking/ Finance
Published date
17-Jan-2022
Job Responsibilities:
ទំនួលខុសត្រូវ: - ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដើម្បីអោយគាត់ធ្វើជាភ្នាក់ងារតំណាងក្រុមហ៊ុនក្នុងការទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងដកប្រាក់ - រក្សាទំនាក់ទំនង និងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់ភ្នាក់ងារដែលមានស្រាប់ ដើម្បីពង្រឹងគុណភាព បង្កើនចំណូលបន្ថែមដល់ភ្នាក់ងារ - រៀបចំឯកសារសម្រាប់ដំណើរការចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន
Job Requirements:
បេក្ខជនត្រូវមាន: - បទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ខាងក្រៅយ៉ាងតិច ១ឆ្នាំឡើងទៅ - អាចធ្វើដំណើចេញក្រៅជួបអតិថិជនបាន - ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រដូចជា Word, Excel, Powerpoint លក្ខខណ្ឌការងារ: - ធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ធដល់សុក្រ - មានប្រាក់ថ្លៃស៊ាំង និងកាតទូរស័ព្ទ - ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ អាស្រ័យលើលទ្ធផលអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែង។ សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើ CV មកតេឡេក្រាម 093315150
Close Date: 16-Feb-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Recruitment Team
Email
jobs@coolcashcam.com
Phone
093315150
Telegram
https://t.me/koeurnp/
Website
www.coolcashcam.com
Address
#984, St 128, Sangkat Teuk Laak1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
About Company: More info:
(“Coolcash”) is a leading fintech company in Cambodia which is an innovative payment and financial services across. Coolcash is a brand name of Tian Xu International Technology Plc. obtained the Payment Service provider institution license on June 28, 2018 from the National Bank of Cambodia. We aim to become the Kingdom’s leading financial platform service which users can find all in one, also connects Cambodia’s users to extensive payment and financial services. The company aim to achieve the total number of agents nationwide to serve customers within 7,500 end of 2021 and extend to other countries in South East Asia like Thailand & Vietnam. Coolcash is a secure, convenient and affordable ecosystem offers seamless financial experiences for all, anytime and anywhere whether counter and smartphone by just you have internet access.
Register as job seeker on Job Cambodia