បុគ្គលិកផ្នែកលក់

Salary: Negotiable
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
General (Officer/ Associate etc.)
Job term
Full-time
Salary range
Negotiable
Type of business
Banking/ Finance
Published date
12-Sep-2022
Job Responsibilities:
- ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដើម្បីអោយគាត់ធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ វេលុយ - ធ្វើរបាយការណ៍លក់ប្រចាំសប្ដាហ៍ ប្រចាំខែ ដើម្បីដាក់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ -​ ធ្វើការជាមួយប្រធានផ្នែកដើម្បីអនុវត្តផែនការប្រចាំសប្ដាហ៍ និងប្រចាំខែ - ពង្រឹងគុណភាពភ្នាក់ងារ ដោយធ្វើការចុះជួបភ្នាក់ងារ បង្រៀនភ្នាក់ងារអំពីសេវាកម្មដែលក្រុមហ៊ុនមាន ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន Mpos របៀបផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន - ជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនភ្នាក់ងារអោយបានទាន់ពេលវេលា - ចុះសាកសួរភ្នាក់ងារដែលមិនមានប្រតិបត្តិការណ៍ នឹងដាក់របាយការណ៍ជូនប្រធានផ្នែក
Job Requirements:
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅ - ចូលចិត្តការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនខាងក្រៅ - អាចធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបាន សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើ CV មកអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម
Close Date: 12-Oct-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Recruitment
Email
koeurn.phin@lyhourpay.com
Phone
093315150
Telegram
093315150
Website
http://www.lyhourpay.com/
Address
#85-88, Street 289, Boeung Kok, Toul Kork Phnom Penh, Cambodia. , Phnom Penh, Phnom Penh
About Company: More info:
LY HOUR PAY PRO PLC is licensed by National Bank of Cambodia to carry out operation as Third Party Processor. Our main products and services are money transfer and payment services which are delivered to our valued client through our nationwide agent network in Cambodia.