ទីប្រឹក្សាដំណោះស្រាយផ្នែកលក់

$300 - $500 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
Supervisor
Job term
Full-time
Salary range
$300 - $500 / month
Type of business
Telecommunications
Published date
27-Aug-2022
Job Responsibilities:
ទំនួលខុសត្រូវ • ផ្សព្វផ្សាយ និងលក់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន (Network Solution, Security Camera Solution, VoIP Solution, Software and Hardware Solution, Internet Solution etc and Maintenance Service)។ • ស្វែងរកអតិថិជនដែលរំពឹងទុក (ការហៅទូរស័ព្ទ ការចូលមើលគេហទំព័រ និងប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀត) • ធ្វើការជាមួយដៃគូដំណោះស្រាយ (សណ្ឋាគារ អាផាតមិន។ល។) និងដំណើរការឯកសារ/ទម្រង់ • គ្រប់គ្រងសកម្មភាពលក់ និងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជនដើម្បីបិទការលក់។ • រសជាតិផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយអ្នកដឹកនាំក្រុម ឬអ្នកគ្រប់គ្រង។
Job Requirements:
តម្រូវការ: • មានជំនាញផ្នែកលក់យ៉ាងជំនាញ • ជំនាញទំនាក់ទំនង និងការបង្ហាញបានល្អ • ចំណេះដឹងផ្នែក IT ឬការបំពេញដែលពាក់ព័ន្ធគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយ។ • មានទំនាក់ទំនងល្អ និងទំនាក់ទំនងល្អ • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់។ • ចេះភាសាអង់គ្លេសបានល្អ • មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ Ms. Office, internet និង email • រៀនលឿន និងមានឆន្ទៈរៀនអ្វីថ្មីៗ
Close Date: 26-Sep-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Recruitment
Email
jobs@cogetel.com.kh
Phone
081 78 78 15 / 016 672 267
Telegram
081 78 78 15 / 016 672 267
Website
https://online.com.kh/careers/
Address
Lot #44, Techo Hun Sen Blvd, Village Toul Roka 3, Sangkat Chak Angreu Krom, Hun Sen Blvd, Phnom Penh.
About Company: More info:
COGETEL Ltd. (ONLINE) is the leading ISP and broadband provider in the country; established in July 1997 by Telstra Cambodia as Bigpond Cambodia – the first commercial Internet Service Provider in the country. In 2002, Cogetel Limited acquired the business from Telstra marking the beginning of its ADSL service and its new brand name – ONLINE. អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / Financial benefits: - សេវាធានារ៉ាប់រង បសស / NSSF (Work related injury and health care) - ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ / Bonus Twice per year - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំង / Gasoline Allowance - ការដំឡើងប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ / Annual Salary Increment - ប្រាក់អតីតភាពការងារ / Seniority Payment - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការធ្វើការវេនយប់ / Night Shift Allowance - ប្រាក់ខែប្រកួតប្រជែង / Competitive Salary អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្រៅពីហិរញ្ញវត្ថុ / Non- Financial benefits: - ច្បាប់សម្រាកពិសេស / Special Leave - ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ / Annual Leave - ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ / Public Holiday Others: - កម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ