ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់

$250 - $350 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
General (Officer/ Associate etc.)
Job term
Full-time
Salary range
$250 - $350 / month
Type of business
Telecommunications
Published date
27-Aug-2022
Job Responsibilities:
ទំនួលខុសត្រូវ៖ • ផ្សព្វផ្សាយ និងលក់សេវាអ៊ីនធឺណិតដល់អតិថិជន • ប្តេជ្ញាបំពេញតាមគោលដៅលក់ និង KPI • ណែនាំអតិថិជនអំពីការទទួលបានការដំឡើងសេវាកម្ម ឬរបៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្មល្អបំផុតដែលបានទិញ • ពិពណ៌នា និងពន្យល់ពីផលិតផល និងសេវាកម្មដល់អតិថិជន • រៀបចំសម្រង់សម្រង់សម្រាប់អតិថិជន • ផ្តល់សេវាកម្មលក់ជូនអតិថិជន
Job Requirements:
តម្រូវការ: • ចំនេះដឹងខ្លាំងអំពីអាកប្បកិរិយារបស់អតិថិជន និងការលក់ និងទីផ្សារ • ការងារជាក្រុមខ្លាំង និងរួសរាយរាក់ទាក់ • មានជំនាញទំនាក់ទំនង និងទំនាក់ទំនងល្អ • មានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការលក់ និងមានឆន្ទៈក្នុងការងារ • ចេះកុំព្យូទ័រ (Microsoft Office) អ៊ីនធឺណិត និងអ៊ីមែល
Close Date: 26-Sep-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Recruitment
Email
jobs@cogetel.com.kh
Phone
081 78 78 15 / 016 672 267
Telegram
081 78 78 15 / 016 672 267
Website
https://online.com.kh/careers/
Address
Lot #44, Techo Hun Sen Blvd, Village Toul Roka 3, Sangkat Chak Angreu Krom, Hun Sen Blvd, Phnom Penh.
About Company: More info:
COGETEL Ltd. (ONLINE) is the leading ISP and broadband provider in the country; established in July 1997 by Telstra Cambodia as Bigpond Cambodia – the first commercial Internet Service Provider in the country. In 2002, Cogetel Limited acquired the business from Telstra marking the beginning of its ADSL service and its new brand name – ONLINE. អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / Financial benefits: - សេវាធានារ៉ាប់រង បសស / NSSF (Work related injury and health care) - ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ / Bonus Twice per year - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំង / Gasoline Allowance - ការដំឡើងប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ / Annual Salary Increment - ប្រាក់អតីតភាពការងារ / Seniority Payment - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការធ្វើការវេនយប់ / Night Shift Allowance - ប្រាក់ខែប្រកួតប្រជែង / Competitive Salary អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្រៅពីហិរញ្ញវត្ថុ / Non- Financial benefits: - ច្បាប់សម្រាកពិសេស / Special Leave - ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ / Annual Leave - ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ / Public Holiday Others: - កម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ