បុគ្គលិកផ្នែកវាស់ និងកាត់កញ្ចក់វ៉ែនតា

$200 - $600 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
General (Officer/ Associate etc.)
Job term
Full-time
Salary range
$200 - $600 / month
Type of business
Other
Published date
28-Jun-2022
Job Responsibilities:
ទទួលខុសត្រូវលើការវ៉ាស់កាត់ ភ្នែកជូនអតិថិជន
Job Requirements:
ហាងវ៉ែនតា អាយឃែរ ត្រូវការជ្រើសរើស #បុគ្គលិកផ្នែកវាស់_និងកាត់កញ្ចក់វ៉ែនតា​ និងបុគ្គលិកផ្នែកលក់ក្នុងហាងចំនួន ៣០នាក់ជាបន្ទាន់ សម្រាប់សាខា៖ ភ្នំពេញ លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖ -ស្រី ឬ ប្រុសក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែល -កម្រិតសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី១២ ឡើងទៅ -មិនទាមទារបទពិសោធន៍ តែបើធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងជំនាញវាស់ភ្នែក និងកាត់កញ្ជក់វ៉ែនតា រិតតែប្រសើរ -ចេះប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រខ្លះ -មានភាពអត់ធ្មត់ តស៊ូ នឹងស្មោះត្រង់ -គោរពពេលវេលា -អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ អត្ថប្រយោជន៍រួមមាន៖ -ប្រាក់បៀវត្សចចារទៅតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង -ប្រាក់ឧបត្ភម្ថ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត -ការតម្លើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំឆ្នាំ -ប្រាក់អតីតភាពការងារ -ច្បាប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ និងបុណ្យជាតិ -ធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ -អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត របៀបដាក់ពាក្យ៖ បេក្ខជនអាចផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកតេលេក្រាម ឬ ទំនាក់ទំនងតាម 096 593 8810 ឬ 012 49 98 42
Close Date: 28-Jul-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
Theng Sopheaktrabotr
Email
thengsopheaktrabotr@yahoo.com
Phone
0965938810
Telegram
0965938810
Website
Address
Phnom Penh
About Company: More info:
Register as job seeker on Job Cambodia