អ្នកលក់ខាងក្រៅ

$250 - $300 / month
Job Summary:
Job location
Phnom Penh;
Job category
Sales/ Business Development
Job level
General (Officer/ Associate etc.)
Job term
Full-time
Salary range
$250 - $300 / month
Company
Type of business
Architecture/ Building/ Construction
Published date
07-May-2022
Job Responsibilities:
អាចទទួលបានប្រាក់បៀវត្សពី 250$ទៅ 300$ មានថ្លៃសាំង 30$/ខែ មានធានារ៉ាប់រង ប ស​ ស បើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើប្រវត្តរូបតាមរយៈ តេលេក្រាម 0965559797
Job Requirements:
មានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
Close Date: 06-Jun-2022
How to Apply:
Please send your application to the below contact:
Contact name
HEM SREYNET
Email
jeenet009@gmail.com
Phone
016429453
Telegram
089633009
Website
Address
St 217,Sangkat Stoeung Meanchey,Khan Meanchey Phnom Penh.
About Company: More info:
លក់គ្រឿងសំណង់និងអាហារ
Register as job seeker on Job Cambodia